Resources

Information for health
professionals

Forms, guidance publications, training

Information for the public on breast screening

Information for the public on breast screening.

Register for screening

Register for screening with the breastcheck programme.

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
Breastcheck
Is cuid den tSeirbhís Náisiúnta Scagthástála é BreastCheck BreastCheck is part of the National Screening Service
An Phríomh-Oifig, Teach Óstaí an Rí, 200 Sráid Parnell, Baile Átha Cliath 1 Central Office, King’s Inns House, 200 Parnell Street, Dublin 1
Saorghlao 1800 45 45 55 Freephone 1800 45 45 55

Is cuid den Rannóg Sláinte agus Folláine i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte í an tSeirbhís Náisiúnta Scagthástála. Cuimsíonn sí BreastCheck – An Clár Náisiúnta Scagthástála Cíoch, CervicalCheck – An Clár Náisiúnta Scagthástála Ceirbheacs, BowelScreen – An Clár Náisiúnta Scagthástála Putóige agus Diabetic RetinaScreen – An Clár Náisiúnta Scagthástála Reitiní do Dhiaibéitigh.

The National Screening Service is part of the Health and Wellbeing Division of the Health Service Executive. It encompasses BreastCheck – The National Breast Screening Programme, CervicalCheck – The National Cervical Screening Programme, BowelScreen – The National Bowel Screening Programme and Diabetic RetinaScreen – The National Diabetic Retinal Screening Programme.

Website Design by Webtrade.ie