Support Publications

Irish Cancer Society Support Publications

The Irish Cancer Society has published a selection of support leaflets for people affected by cancer. These publications are available to download on their website: Irish Cancer Society Publications

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
Breastcheck
Is cuid den tSeirbhís Náisiúnta Scagthástála é BreastCheck BreastCheck is part of the National Screening Service
An Phríomh-Oifig, Teach Óstaí an Rí, 200 Sráid Parnell, Baile Átha Cliath 1 Central Office, King’s Inns House, 200 Parnell Street, Dublin 1
Saorghlao 1800 45 45 55 Freephone 1800 45 45 55

Is cuid den Rannóg Sláinte agus Folláine i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte í an tSeirbhís Náisiúnta Scagthástála. Cuimsíonn sí BreastCheck – An Clár Náisiúnta Scagthástála Cíoch, CervicalCheck – An Clár Náisiúnta Scagthástála Ceirbheacs, BowelScreen – An Clár Náisiúnta Scagthástála Putóige agus Diabetic RetinaScreen – An Clár Náisiúnta Scagthástála Reitiní do Dhiaibéitigh.

The National Screening Service is part of the Health and Wellbeing Division of the Health Service Executive. It encompasses BreastCheck – The National Breast Screening Programme, CervicalCheck – The National Cervical Screening Programme, BowelScreen – The National Bowel Screening Programme and Diabetic RetinaScreen – The National Diabetic Retinal Screening Programme.

Website Design by Webtrade.ie